Spring til indholdet
Dermatology Lab er lukket som følge af COVID-19-krisen. Det er derfor ikke længere muligt at kontakte virksomheden

Forundersøgelsehos Dermatology Lab

For at sikre dig det bedst mulige resultat, og for at overholde gældende sundhedsfaglige regler, kræver hovedparten af vores behandlinger en forundersøgelse.

Hos Dermatology Lab er forundersøgelsen altid gratis. Undersøgelsen foretages af faguddannet personale, som er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forundersøgelsen afhænger af den ønskede behandlingsform.

Hele behandlingsforløbet består i korte træk af følgende elementer:

 

Gratis forundersøgelse:

 

Botox:

 1. Gratis forundersøgelse hos autoriseret hudlæge (læs mere)
 2. 48 timers betænkningstid før behandlingen kan foretages (læs mere)
 3. Behandling/Injektion (læs mere)
 4. Evt. touch-up og kontrol efter 14 dage (læs mere)

Bestil tid til gratis Botox forundersøgelse her

Restylane:

 1. Gratis forundersøgelse hos kosmetisk sygeplejerske (læs mere)
 2. 48 timers betænkningstid før behandlingen kan foretages (læs mere)
 3. Behandling/Injektion (læs mere)
 4. Evt. touch-up og kontrol efter 14 dage (læs mere)

Bestil tid til gratis Restylane forundersøgelse her

IPL:

 1. Gratis forundersøgelse hos kosmetisk sygeplejerske
 2. Behandling (betænkningstid ikke påkrævet) – (læs mere)
 3. Evt. gratis kontrol

Bestil tid til gratis IPL forundersøgelse her

Praktisk info:

Du kan ikke bestille tid til Botox, Restylane, Sklerosering eller IPL, før du har fået foretaget en forundersøgelse.

Afhængig af behandlingen, vil typisk være 48 timers betænkningstid, før behandlingen kan udføres (se ovenfor).

Ved efterfølgende behandlinger, skal du som udgangspunkt ikke til en ny forundersøgelse. Du kan derved omgående booke tid til ny behandling, uden at skulle afvente de lovbestemte 48 timer.

Bemærk at du skal være fyldt 18 år, for at få foretaget kosmetiske behandlinger hos Dermatology Lab.

Sådan foregår et behandlingsforløb med botox

Første gang du ønsker at få foretaget en Botox-behandling hos os, skal du have gennemført en forundersøgelse. Derefter skal der gå minimum 48 timer, før du kan blive behandlet.

Disse to “steps” er udelukkende påkrævet ved første behandling, samt hvis det er lang tid siden at du har fået foretaget en behandling.

Du kan læse mere om hvordan hele behandlingsforløbet ved Botox foregår, ved at læse de nedenstående tekstafsnit.

1: Gratis forundersøgelse hos autoriseret hudlæge

Inden at du kan få foretaget din første Botox-behandling, skal du til en gratis og uforpligtende forundersøgelse hos en af vores hudlæger.

Forundersøgelsen har til formål at afdække, om Botox vil kunne give det resultat, som du ønsker. Sammen med hudlægen afstemmes dine forventninger til behandlingen, foruden at du får oplyst hvad behandlingen vil koste.

Under forundersøgelsen vil hudlægen tage udgangspunkt i dit ansigts helhedsindtryk. Lægen kigger således på din huds struktur, ansigtets linjer og proportioner samt ikke mindst din mimik.

En vigtig del af forundersøgelsen, er ligeledes at sikre, at behandlingen ikke vil karambolere med eventuel allergi, sygdomme med videre. Er du eksempelvis gravid, har nedsat blodstørkningsevne, eller har en aktiv infektion på behandlingstidspunktet, kan det betyde at lægen ikke vil kunne anbefale behandling med Botox.

Såfremt at du er sund og rask, og at Botox vurderes til at kunne give et pænt resultat, vil lægen udarbejde en behandlingsplan i tæt samarbejde med dig.

I nogle tilfælde kan det vise sig, at Botox-behandlingen enten bør suppleres med-, eller helt erstattes med behandling med en ikke-permanent filler (Restylane). Her vil hudlægen årelange erfaring komme dig til gavn, når I sammen udvælger den behandlingsform som bedst passer til dig og dit ansigt.

I tillæg til den mundtlige information, som du får af hudlægen, vil du ligeledes få udleveret en skriftlig patientinformation og samtykkeerklæring. Heri står det beskrevet, hvilket resultat du kan forvente af behandlingen. Informationen indeholder også oplysninger om risiko for komplikationer og bivirkninger, herunder hyppigheden heraf.

Forundersøgelsen er naturligvis 100% gratis og uforpligtende.

2: Betænkningstid

Såfremt at hudlægen har godkendt behandling med Botox, har du 48 timers betænkningstid, før vi vil kunne foretage behandlingen.

Vi anbefaler at du bruger denne tid, på grundigt at overveje, hvorvidt du ønsker behandlingen udført.

Såfremt at du har opfølgende spørgsmål til din behandlingsplan, vil vores dygtige personale hellere end gerne, hjælpe dig med svar herpå.

Ønsker du behandlingen foretaget, kan du bestille en tid ved enten at ringe til os, eller ved at benytte vores online bestil tid-funktion.

3: Injektion af Botox

Botox-behandlingen tager normalt 15-30 minutter, og vil blive foretaget af vores dygtige kosmetiske sygeplejerske.

Forud for behandlingen tages et foto, af det område der skal behandles. Dette gemmes sammen med din journal.

Ved behandlingen vil sygeplejersken analysere dine rynker yderligere, for at klarlægge hvilke områder som skal injiceres. Herefter vil små dråber Botox blive injiceret i de muskler, hvor effekten ønskes.

Til behandlingen bruges ganske tynd nål, for at sikre minimal smerte og ubehag. Der er derfor ikke behov for bedøvelse.

Det er vores erfaring, at ubehaget er at sammenligne med hvad man typisk ser ved et myggestik. Efter endt behandling, vil du typisk have en let og kortvarig rødme omkring de områder som er blevet injiceret. Også her er rødmen typisk ikke værre, end hvad du normalt oplever ved et myggestik.

Efter behandlingen kan du genoptage dit daglige gøremål uden yderligere hensyn. Vi anbefaler dog, at du undgår berøring af det behandlede område, i 4 timer efter endt behandling.

4: Evt. touch-up og kontrol

Hos Dermatology Lab tilstræber vi altid et æstetisk flot resultat, hvor du bevarer din ansigtsmimik.

Effekten af Botox kan dog variere fra person til person, hvilket i visse tilfælde kan betyde, at du måske ikke synes at virkningen er tilstrækkelig. Såfremt dette er tilfældet, eller at du finder resultatet asymmetrisk, tilbyder vi at lave en gratis ‘touch-up’ behandling efter ca. 14 dage.

Kontakt os blot hvis du ønsker tid til en gratis opfølgende kontrol og/eller ‘touch-up’ behandling.

Bestil tid til gratis Botox forundersøgelse her

Mød vores dygtige behandlere:

Peter Bjerring Virksomhedsansvarlig hudlæge
Malene Due Andersen Ledende kosmetisk sygeplejerske
Se resten af vores medarbejdere

Sådan foregår et behandlingsforløb med restylane

Første gang du ønsker at få foretaget en Restylane-behandling hos os, skal du have gennemført en forundersøgelse. Derefter skal der gå minimum 48 timer, før du kan blive behandlet.

Disse to “steps” er udelukkende påkrævet ved første behandling, samt hvis det er lang tid siden at du har fået foretaget en behandling.

Du kan læse mere om hvordan hele behandlingsforløbet ved Restylane foregår, ved at læse de nedenstående tekstafsnit.

1: Gratis forundersøgelse hos kosmetisk sygeplejerske

Inden at du kan få foretaget din første Restylane-behandling, skal du til en gratis og uforpligtende forundersøgelse hos en af vores kosmetiske sygeplejersker.

Forundersøgelsen har til formål at afdække, om Restylane vil kunne give det resultat, som du ønsker. Sammen med sygeplejersken afstemmes dine forventninger til behandlingen, foruden at du får oplyst hvad behandlingen vil koste.

Under forundersøgelsen vil sygeplejersken tage udgangspunkt i dit ansigts helhedsindtryk. Der kigges således på din huds struktur, ansigtets linjer og proportioner samt din mimik.

En vigtig del af forundersøgelsen, er ligeledes at sikre, at behandlingen ikke vil karambolere med eventuel allergi, sygdomme med videre. Er du eksempelvis gravid, har nedsat blodstørkningsevne, eller har en aktiv infektion på behandlingstidspunktet, kan det betyde at lægen ikke vil kunne anbefale behandling med ikke-permanent filler.

Såfremt at du er sund og rask, og at Restylane vurderes til at kunne give et pænt resultat, vil sygeplejersken udarbejde en behandlingsplan i tæt samarbejde med dig.

I nogle tilfælde kan det vise sig, at Restylane-behandlingen enten bør suppleres med-, eller helt erstattes med behandling med en Botox-behandling. I så fald er det nødvendigt, at du ligeledes bliver tilset af vores hudlæge.

I tillæg til den mundtlige information, som du får af sygeplejersken, vil du ligeledes få udleveret en skriftlig patientinformation og samtykkeerklæring. Heri står det beskrevet, hvilket resultat du kan forvente af behandlingen. Informationen indeholder også oplysninger om risiko for komplikationer og bivirkninger, herunder hyppigheden heraf.

Forundersøgelsen er naturligvis 100% gratis og uforpligtende.

2: Betænkningstid

Såfremt at sygeplejersken har godkendt behandling med Restylane, har du 48 timers betænkningstid, før vi vil kunne foretage behandlingen.

Vi anbefaler at du bruger denne tid, på grundigt at overveje, hvorvidt du ønsker behandlingen udført.

Såfremt at du har opfølgende spørgsmål til din behandlingsplan, vil vores dygtige personale hellere end gerne, hjælpe dig med svar herpå.

Ønsker du behandlingen foretaget, kan du bestille en tid ved enten at ringe til os, eller ved at benytte vores online bestil tid-funktion.

3: Injektion af Restylane

En Restylane-behandling tager ca. en halv time, og vil blive foretaget af vores dygtige kosmetiske sygeplejerske.

Forud for behandlingen tages et foto, af det område der skal behandles. Dette gemmes sammen med din journal.

Skal du have foretaget rynkebehandling med Restylane vil sygeplejersken analysere dine rynker yderligere, for at klarlægge hvilke områder som skal injiceres. Skal Restylane anvendes til at give fylde til læber, kindben eller kæbelinje, vil området ligeledes blive analyseret med henblik på at klarlægge injektionssted og injektionsmængde.

Til behandlingen bruges ganske tynd nål, for at sikre minimal smerte og ubehag. Der er derfor typisk ikke behov for bedøvelse.

Det er vores erfaring, at ubehaget er at sammenligne med hvad man typisk ser ved et myggestik. Efter endt behandling, vil du typisk have en let og kortvarig rødme omkring de områder som er blevet injiceret. Også her er rødmen typisk ikke værre, end hvad du normalt oplever ved et myggestik.

Efter behandlingen kan du genoptage dit daglige gøremål uden yderligere hensyn. Vi anbefaler dog, at du undgår berøring af det behandlede område, i 4 timer efter endt behandling.

Det er ikke unormalt, at det injicerede område kan hæve en smule efter endt behandling. Såfremt dette er tilfældet, bør området ikke udsættes for kraftig varme, indtil at hævelsen har lagt sig.

4: Evt. touch-up og kontrol

Hos Dermatology Lab har vi fokus på et naturligt resultat, når vi foretager behandlinger med ikke-permanente fillers.

Effekten af Restylane kan dog variere fra person til person, hvilket i visse tilfælde kan betyde, at du måske ikke synes at virkningen er tilstrækkelig. Såfremt dette er tilfældet, eller at du finder resultatet asymmetrisk, tilbyder vi at lave en gratis ‘touch-up’ behandling efter ca. 14 dage.

Kontakt os blot hvis du ønsker tid til en gratis opfølgende kontrol og/eller ‘touch-up’ behandling.

Bestil tid til gratis Restylane forundersøgelse her